AIDS Server  ||  AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  • AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


O projektu

Původní internetovou AIDS odpovědnu provozovala Nadace pro život. Aplikace byla technicky realizována s využitím řešení ALMS™ iHelpDesk. Systém umožňoval příjem a zodpovídání dotazů pomocí on-line formuláře; zároveň mohly být typické dotazy publikovány jako tzv. často kladené dotazy (FAQ). Po ukončení provozu odpovědny zůstaly zodpovězené dotazy nadále přístupné jako součást projektu AIDS Server pod názvem AIDS FAQ.

Provozovatel AIDS odpovědny (1999-2002)

Nadace pro život

Nadace pro život vznikla v lednu 1992 jako jedna z prvních nevládních organizací, působících mimo jiné v oblasti boje proti AIDS. Podnětem bylo znepokojení iniciativní skupiny občanů nad růstem počtu osob zasažených virem HIV v České republice a snaha zamezit opakování chyb, vyplývajících z podcenění rychlosti šíření AIDS, s následnými tragickými důsledky tak, jak jsou známy z jiných zemí světa, zvláště rozvojových. V červenci 1992 bylo založeno Sdružení při Nadaci pro život, ve kterém se soustřeďují příznivci nadace a které spolupůsobí při realizaci jednotlivých programů nadace.

Základem činnosti nadace je přesvědčení, že včasné informování veřejnosti je lepší a účinnější než následné řešení již vzniklých problémů. Proto základním cílem nadace je dosáhnout cestou kvalitní informovanosti a nepřetržitého působení postupných změn sexuálního chování a nazírání na sexuální život, a to především u mladé generace.

Kontakt:
Nadace pro život, Senovážná 2, 110 00 Praha 1 (IČO: 45246971)
tel: 266 035 360, 224 227 722

Na publikované dotazy odpovídali

 • RNDr. Irena Lichá, CSc. (–il)
  ALMS, Praha
 • Doc. MUDr. Alexander M. Čelko (–mc)
  3. lékařská fakulta, UK Praha
 • RNDr. Alexander Lichý (–ali)
  ALMS, Praha
 • Ing. Nina Suškevičová (–ns)
  Nadace pro život, Senovážná 2, 110 00 Praha 1
ZOOT Nakupujte módu online

Poděkování

Děkujeme za podporu provozu serveru našim sponzorům: