AIDS Server  ||  AIDS Info  |  AIDS Blog  |  AIDS Info English  ||  • AIDS FAQ  ||  Hledat  |||  Menu


Technické informace

Původní on-line aplikace AIDS odpovědny byla technicky realizována s využitím řešení ALMS™ iHelpDesk. Systém umožňoval on-line příjem a zodpovídání dotazů; současně mohly být typické dotazy publikovány jako tzv. často kladené dotazy (FAQ). Po ukončení on-line odpovědny zůstaly zodpovězené dotazy nadále přístupné jako součást projektu AIDS Server pod názve AIDS FAQ.

ALMS™ iHelpDesk

Profesionální řešení on-line zákaznické podpory:
iHelpDesk je ucelené řešení zákaznické podpory, které je určeno především pro firmy, kterým nepostačuje vyřizovaní dotazů svých klientů pomocí běžné e-mailové korespondence. iHelpDesk přináší navíc především vyšší efektivitu, možnost týmové spolupráce při vyřizování dotazů, možnost kontroly činnosti helpdesku, možnost generování znalostní báze dat jako pro operátory, tak i pro zákazníky.

Přínosy řešení ALMS™ iHelpDesk

 • Efektivita při zpracování většího množství dotazů (od desítek dotazů týdně).
 • Možnost zpracovávání fronty dotazů více operátory současně.
 • Třídění fronty dotazů a směrování vybraných dotazu jednotlivým specialistům.
 • Generování společného archivu otázek a odpovědí pro potřeby operátorů.
 • Možnost vytváření databáze často se opakujících otázek a odpovědí (FAQ), přístupné pro zákazníky.
 • Sledování práce helpdesku (statistiky doby vyřizování dotazů jednotlivými operátory).

Příklady využití

 • Technická podpora prostřednictvím Internetu (výrobci a prodejci hardwaru a softwaru, postkytovatelé www-služeb),
 • on-line poradny a odpovědny (zdravotnická zařízení, informační a zpravodajské servery),
 • vyřizování požadavků na informace (úřady a instituce),
 • vyřizování podnětů a stížností zákazníků (on-line "kniha přání a stížností").

Vybrané reference

 • Nadace pro život (on-line odpovědna, FAQ)
 • ConvaTec (příjem dotazů a e-mailových objednávek)
 • Klinika GHC Praha (příjem dotazů, FAQ)


Pro možnosti objednání aplikace ALMS iHelpDesk pište, prosím, na adresu  a l m s @ a l m s . c z  nebo telefonujte na 603 246 495.

ZOOT Nakupujte módu online

Poděkování

Děkujeme za podporu provozu serveru našim sponzorům: